Open P.tesi-Cuma 09:00-20:00
Email info@muratolmez.com Telefon +90 532 507 34 42

Yerel Ağ (Local Area Network, LAN) nedir?

Yerel Ağ, aynı haberleşme hattı ile (kablo, telsiz bağlantı) birbirine bağlı; genel olarak aynı oda veya bina içinde yerleşmiş bilgisayarlar ve diğer bazı yardımcı cihazlardan (yazıcılar, tarayıcılar (scanner) vb) oluşan bir yapıdır. Bir yerel ağ üzerindeki kaynakları ortak kullanabilir (1 yazıcıyı tüm bilgisayarların kullanması gibi), TCP/IP ya da başka protokoller kullanarak birbirleriyle veri alışverişi yapabilir ve bazı iletişim servisleri (sohbet ortamları gibi) kullanabilirler.

Aynı birimdeki yerel ağlar birbirleriyle değişik ağ iletişim cihazları kullanarak haberleşebilir ve benzer şekilde internete de bağlanabilirler.

Ara