Open P.tesi-Cuma 09:00-20:00
Email info@muratolmez.com Telefon +90 532 507 34 42

Database Bağlantısı (Windows NT Server)

Database Bağlantısı (Windows NT Server)

Access veritabanına (database) nasıl bağlantı kurabilirim?
NT sunucusundaki bir veritabanına bağlantı kurmak için iki değişik yöntem vardır.

DSN kullanarak database bağlantısı yapmak.

DSN kullanmadan (DSN-Less) database bağlantısı yapmak.

DSN Kullanarak Database Bağlantısı Yapmak:
Access veritabanına bağlanmak için aşağıdaki açıklamayı uygulamanız yeterlidir:

Önce /db klasörü içine database dosyalarınızı transfer ediniz..

Daha sonra bize aşağıdaki bilgileri bildiriniz:
• Domain isminiz
• DSN isminiz
• Databesinizin DSN yolu (path)
• Databesinizin ismi
DSN ayarlarınız sağlandıktan sonra kodunuza aşağıdakileri ekleyiniz:
Set con = Server.CreateObject (“ADODB.Connection”)
con.Open “DSN=testing;UID=;PWD=;”
strconnect = “Select * From personnel”
Set objRS = con.Execute(strconnect)

DSN Kullanmadan (DSN-Less) Database Bağlantısı Yapmak:
Eğer DSN-siz (DSN-Less) bir bağlantı kurmak istiyorsanız aşağıdakileri kodunuza ekleyiniz:
Set con = Server.CreateObject (“ADODB.Connection”)
con.Provider = “Microsoft.Jet.OLEDB.4.0”
con.Open Server.MapPath(“\”) & “\database_info\personal.mdb”
strconnect = “Select * From personnel”
Set objRS = con.Execute(strconnect)
Aşağıdaki kod biraz komplike olmasına rağmen yine yukarıdaki kod yerine kullanılabilir.
DataConn.Open “DBQ=” & Server.Mappath(“../databasepath/mydatabase.mdb”) &
“;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};”
Not: Yukarıdaki yöntemlerden birini kullanarak hazırladığınız bağlantının çalışabilmesi için veritabanınızın Read/Execute, eğer ASP sayfanız veritabanını güncelleştirecekse Read/Write/Execute izinlerinin ayarlanması gerekmektedir.

Ara