Open P.tesi-Cuma 09:00-20:00
Email info@muratolmez.com Telefon +90 532 507 34 42

CGI ile sayfa yönlendirme nasıl yapabilirim ?

Bir sayfa URL adresi yazılınca başka bir sayfaya yönlendirme işlemi aşağıdaki kodla yapılabilir.

CGI ile yönlendirme orijinal yünlendirme yapılacak sayfa CGI dökümanı olduğunda kullanılabilir.

!/usr/bin/perl

print “Location: http://atanet.net/newfile.pl\n\n”;

Koyu yazılan yere yönlendirme yapılacak sayfanın URL adresini yazınız ve bu sayfayı eski sayfanın yerine save ediniz. Örnek: eskidosya.pl